X

Onder de zaken die in 2018 door het OM werden onderzocht, bevonden zich twee casus van de Levenseindekliniek. De Regionale Toetsingscommissie Euthanasie had in deze zaken geoordeeld dat de arts niet overeenkomstig alle zorgvuldigheidseisen had gehandeld. Het onderzoek is gestart in het najaar van 2018. Inmiddels heeft het OM laten weten, de arts in deze zaken niet te zullen vervolgen. De arts die wel door het OM vervolgd wordt, is niet betrokken bij de Levenseindekliniek.