X

Euthanasie blijft ook in Nederland onderwerp van debat. De discussie is sterk gepolariseerd. De Levenseindekliniek wil de komende jaren een actievere rol in dit debat innemen.

De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding voldoet naar onze mening. Op verschillende manieren willen we ervoor zorgen dat de mogelijkheden en onmogelijkheden voor euthanasie in ons land goed duidelijk zijn en dat de discussie op de juiste gronden wordt gevoerd. Ook is het essentieel dat mensen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden, weten welke mogelijkheden zij hebben bij een levenseindewens. Wij zoeken hiertoe onder meer media-belangstelling en brengen de activiteiten van ons Expertisecentrum Euthanasie meer onder de aandacht.

Om de kwaliteit van spreekbeurten van de Levenseindekliniek te verhogen en gelijk te trekken, richten we een informatiedienst op die presentaties verzorgt voor zowel de beroepsgroep als andere geïnteresseerde partijen.

We signaleren ontwikkelingen op het gebied van euthanasie, die we delen met belanghebbende partijen in het euthanasiedomein. Dit zijn onder meer het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie, de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Openbaar Ministerie.