X

Samenwerking

De Levenseindekliniek wil zo goed mogelijk met de behandelaars van haar patiënten samenwerken. Direct na ontvangst van een aanmelding zoekt één van de medisch managers van de Levenseindekliniek, allen arts, contact met de behandelaar van de hulpvrager. Tijdens het hele onderzoek streven we naar optimale communicatie met de behandelaar en we nodigen hem of haar uit ‘samen op’ te werken.

Onze maatschappelijke positie vraagt om goed contact met belanghebbenden (stakeholders). We investeren daarom in goede relaties met betrokkenen op alle relevante gebieden, en streven naar open communicatie. Vanzelfsprekend zonder daarbij in te gaan op casuïstiek of het medisch geheim te schenden.