X

Positie in de maatschappij

De Levenseindekliniek staat in het middelpunt van de medisch-ethische discussie over normen en waarden met betrekking tot het zelfgekozen levenseinde en actieve levensbeëindiging. Het debat over de (on)mogelijkheden van de euthanasiewet krijgt steeds nieuwe voeding door de complexe casuïstiek waarmee de Levenseindekliniek geconfronteerd wordt. Dit vraagt van ons een uiterst nauwkeurige en zorgvuldige werkwijze. Onze activiteiten moeten transparant en toetsbaar zijn. De kwaliteit van de zorg die wij leveren, moet gezien de aard van de organisatie op een hoog niveau staan. Hieraan mag niet getwijfeld worden, zelfs niet als er over individuele casus discussie ontstaat. In de afweging tussen zorgvuldigheid en doelmatigheid mag de zorgvuldigheid nooit het onderspit delven. Dit vraagt om nauwkeurige en integere berichtgeving, met respect voor de verschillende opvattingen in de maatschappij.