X

De Levenseindekliniek gaat in 2019 grotendeels door in de richting die zij de afgelopen jaren heeft gevolgd. We hebben onderzocht welke maatschappelijke positie voor onze instelling het beste is. Dit onderzoek, dat begin 2019 wordt afgerond, is een check of de weg die we de afgelopen jaren gevolgd hebben de juiste is en of maatschappelijke ontwikkelingen vragen om het enigszins bijsturen van de koers.

 

Andere naam

Als duidelijk is welke positie de Levenseindekliniek wil innemen, vertalen we dit door in ons beleid. Ook het introduceren van een andere naam en het aanpassen van de naam in de uitingen van de Levenseindekliniek zullen in 2019 belangrijke en opvallende activiteiten zijn.

Intern focussen we ons op een cultuurtraject, zodat alle medewerkers weten en begrijpen welke richting wij opgaan en zich bij de Levenseindekliniek en haar activiteiten betrokken blijven voelen.