X

Eigen behandelaar

De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTl of euthanasiewet) biedt de mogelijkheid om een arts te vragen om hulp bij een vrijwillige beëindiging van het leven als er sprake is van ondraaglijk lijden. De patiënt doet het verzoek bij de eigen behandelaar (meestal de huisarts). De beroepsgroep (KNMG / LHV) stelt dat de arts een morele plicht heeft zijn patiënt naar een andere arts te verwijzen, als hij religieuze, morele of andere redenen heeft om niet op het verzoek van zijn patiënt in te gaan. Ook als een arts twijfelt of aan de wettelijke zorgvuldigheidscriteria wordt voldaan, kan een beroep op de Levenseindekliniek gedaan worden. De praktijk wijst echter uit dat een arts niet altijd doorverwijst.

De Levenseindekliniek vraagt patiënten niet om een doorverwijzing. We willen laagdrempelig toegankelijk zijn voor hulpvragers. Zolang er geen verwijsplicht voor artsen bestaat, moet er een instelling zijn waar je zonder verwijzing van de (huis)arts terecht kunt.